Kullanıacak taşıma şekli ambalajın seçimini belirlemektedir. Örneğin hava taşımacılığı,deniz taşımacılığına göre daha hafif ambalajları gerektirmektedir. Hem deniz hem de hava taşımacılığında,nakliye şirketleri ambalaj konusunda geniş bilgi verebilirler.

Ürünlerin yabancı limanlarda,kötü niyetli kişilerce yer değiştirilmesini(çalınmasını) önlemek maksadıyla,içeriğini açıkca belirten marka ve logoların yer almadığı sadece dışı ambalajların kullanılması iyi bir yöntem olarak önerilebilir.

Dış ambalajların mümkün olduğunca sade(baskısız) olmasında büyük yarar vardır.