Şirketlerle müşterileri arasında köprü görevi görür. Müşteri ile kurum arasındaki iletişimin kontrollü ve kaliteli bir şekilde yürümesini sağlar. İnternetin her şeyi değiştirdiği çağımızda bilgi paylaşmak, bilgi edinmek, yeni fırsatlar ve iş olanakları yaratmaktadır.